steve120

steve120

סטיב בן ה 18 נבחר להופיע בסרטון תדמית לחברה מוכרת..סטיב נבחר לתפקיד ללא אודישן ושיחק אותה בצילומים..אנחנו בטוחים שזה רק ההתחלה ואתה עוד תמשיך לתת בראש.
בהצלחה בהמשך..