אודות האתר

אודות האתר

© זכויות יוצרים catingonline.co.il .כל זכויות הפצה ופרסום שמורות. catingonline.co.il הינו סימן מסחרי רשום בידי I WILL . כל הזכויות שמורות.2019

עורך האתר
Event&Com

מיוצג ע"י Michael FOX

www.castingonline.co.il

10 rue Saint-Marc
75002 Paris
France

R.C.S PARIS 483 656 286

SARL au capital de 7 650€

N° TVA FR 9348365628600018

0892 05 02 12 מס' מענה קולי
(..ש"ח /לדקה)

פיתוח ועיצוב אתר
Image WebDesign

מיוצג ע"י Michael FOX

www.imagewebdesign.fr

11 route de la croix Moriau
BP 95104
44351 Guérande CEDEX
France

R.C.S PARIS 483 656 286

SARL au capital de 7 650€

N° TVA FR 9348365628600018