אודות האתר

© זכויות יוצרים catingonline.co.il .כל זכויות הפצה ופרסום שמורות. catingonline.co.il הינו סימן מסחרי רשום בידי I WILL . כל הזכויות שמורות.2024

עורך האתר
Event&Com

מיוצג ע"י Michael FOX

www.castingonline.co.il

10 rue Saint-Marc
75002 Paris
France

R.C.S PARIS 483 656 286

SARL au capital de 7 650€

N° TVA FR 9348365628600018

פיתוח ועיצוב אתר
Plan B Communication

www.planb-communication.com

11 route de la croix Moriau
44350 Guérande
France