הקדמה

" Castingonline.co.il הוא שירות פרסום מודעות ליהוק ופרסום בוקים אומנותיים און ליין. Castingonline.co.il מופעל ע""י חברת Event&Com . חלק מהשירותים למנויים כרוכים בתשלום וחלקם לא. עם הפיכתך למנוי באתר Castingonline.co.il , הינך מתחייב לקבל את תקנון האתר ותנאי השימוש באתר. אם אינך מסכים לתנאי השימוש באתר , אינך רשאי להירשם לאתר. הרשמה לאחד או מספר שירותים של אתר Castingonline.co.il והשימוש באתר מהווים ומבטאים הסכמה מצד המשתמש לתנאי התקנון. בסימון התיבה "" קראתי ואני מסכים לתנאי בשימוש באתר "" הנמצא בתחתית דף ההרשמה לפני אישור ההרשמה, המשתמש מכיר בכך שהוא מחויב לתנאי השימוש באתר.האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד. תנאי שימוש עודכנו ב 3 באוגוסט 2007. "

סעיף 1. הגדרות

"בתנאי השימוש שלהלן המילים והביטויים הם בעלי המשמעות הבאה : ""castingonline.co.il"",''castingonline"" ""casting"" : הגדרת השירות של פרסום מודעות ליהוק ופרסומים של ""בוקים"" אמנותיים און ליין נגישים לכול, בתשלום,ובעריכת ובאחריות ""Event&Com""'. חלק מן השירותים כרוכים בתשלום עבור המשתמשים באתר וחלקם ניתנים חינם. ""מנוי"":מגדיר את מסלולי המנויים בתשלום,המאפשרים לחברים לקנות את השירותים שכרוכים בתשלום באתר castingonline. ""שרות/ים בתשלום"" :מגדיר את את כלל השירותים ,המוצעים במסלולי המנוי בתשלום, הניתנים ל""משתמשים"" . ""משתמשים"" : מגדיר את כלל המשתמשים בשירותי castingonline ,אשר שילמו או לא עבור השימוש באתר castingonline . "

סעיף 2. גישה והרשמה לאתר Castingonline.co.il

כל הציוד (מחשבים,תוכנות,אמצעי תקשורת וכיו"ב ) המאפשרים גישה לשירותים שמציע האתר, הינם באחריותו הבלעדית של המשתמש, כמו גם עלויות התקשורת הנובעות מהשימוש באתר. על מנת להיות מנוי ב Castingonline.co.il עליך למלא את כל שדות החובה המופיעים בטפסי ההרשמה. המשתמש מצהיר כי כל הפרטים שמסר בעת ההרשמה הינם מדויקים ותואמים למציאות. המשתמש מתחייב לדווח ללא דיחוי ל Castingonline.co.il על כל שינוי בפרטים שמסר בעת הרשמתו לאתר ובמידת הצורך לשנות אותם בעצמו. כאשר כל התנאים הדרושים לשימוש באתר מולאו, המשתמש יקבל שם משתמש וסיסמא , אישיים וחסויים שאין להעביר או לשתף עם צד שלישי. Castingonline.co.il איננה אחראית לאובדן שם משתמש ו/או סיסמא ע"י המשתמש. במידה והמשתמש מפיץ או משתמש בשם המשתמש ו/או בסיסמא בצורה הנוגדת את ייעודם, Castingonline.co.il שומרת לעצמה את הזכות לסגור את החשבון , גם אם המנוי בתשלום , ללא הודעה מוקדמת. המשתמש יהיה האחראי הבלעדי לשימוש במזהים אלו ע"י צד שלישי או לפעולות ולהצהרות הנעשות באמצעות החשבון שלו, בין אם מדובר בהונאה ובין אם לאו, האחריות תחול על המשתמש ולא על Castingonline.co.il . כמו כן, מכיוון שאין באמצעות Castingonline.co.il הכלים לאמת את זהות הנרשמים לאתר- Castingonline.co.il איננה אחראית במידה וזהות המשתמש מזויפת. במידה והמשתמש חושב שנעשה שימוש במזהים שלו או בחשבון שלו עליו ליידע את Castingonline.co.il באופן מיידי. במידה והמשתמש רוצה לתת חסותו לחבר ומוסר ל Castingonline.co.il את פרטיו האישיים של החבר, הוא מצהיר כי קיבל את הסכמתו של החבר לפני מסירת הפרטים ל Castingonline.co.il . והוא ,מבחינת Castingonline.co.il החבר וצד שלישי, האחראי הבלעדי לתוצאות העברת הפרטים האישיים של החבר ל Castingonline.co.il

סעיף 3. שימוש באתר Castingonline.co.il

"מרגע הרשמתו , ובתנאי שהמנוי נכנס לתוקפו, המשתמש ייהנה מגישה לכל השירותים המסופקים ע""י אתר Castingonline. המחיר ואמצעי התשלום של מסלולי המנוי השונים ניתנים לצפייה לכל המאוחר ,בזמן הצגת מסלולי המנוי השונים אליהם המשתמש מעוניין להירשם,כל מסלול ומחירו בהתאמה. במסגרת השימוש בשירותים הניתנים במסגרת האתר, המשתמש כפוף לתנאים הבאים : ציות לחוקים וכיבוד הזכויות של צדדים שלישיים. לא להשתמש באתר למטרות לא חוקיות (שידול לזנות וכד'). המשתמש מתחייב לפרסם או להעלות לאתר תוכן התואם למציאות בלבד. הגולש מתחייב שכל מסר, מידע, טקסט, תוכנה, מוסיקה, צליל, תמונה, גרפיקה, וידאו וכל חומר אחר שפורסם או נשלח על ידו יהיה הולם ולא יפגע בשום זכות של אדם אחר, לרבות זכויות קניין רוחני. הגולש לא יעלה לאתר כל תוכן או חומר בלתי חוקי, מאיים, מוציא דיבה ו/או לשון הרע, חומרי תועבה, פורנוגרפיה, גזענות או כל חומר אחר הפוגע בצנעת הפרט ו/או הכלל, חומר שעלול לפגוע ו/או להטריד גולש אחר. הגולש לא יפרסם ו/או יעלה לאתר ""Castingonline"" ו/או לכל שירות אחר של "" Castingonline "" תוכן וכל חומר שעשוי לפגוע ברגשות הציבור, העשוי להוות ו/או לעודד התנהגות פלילית או להקים עילה לתביעה אזרחית או להפר בכל דרך אחרת הוראת כל דין. כמו כן הגולש לא יעלה לאתר חומר פרסומי ומסחרי כלשהו ולא ינהג בכל דרך העלולה לגרום ל"" Castingonline "" נזקים. הגולש מתחייב לא להעלות לאתר חומר שידוע לגולש שהוא שקרי או מטעה. אין לפרסם או להפיץ כל תוכן , בכל דרך שהיא ,שנועד להקטין , ו/או לפגוע ו/או למנוע את השימוש התקין באתר ובשירותים המוצעים במסגרת האתר, ו/או להאט את הגלישה באתר ו/או התקשורת בין המשתמשים באתר באמצעות תוכנות,וירוסים,פצצות לוגיות דיוור מסיבי וכיו""ב. Castingonline שומרת לעצמה את הזכות למחוק הודעות שנשלחו בצורה מסיבית וזאת על מנת להבטיח את השימוש התקין באתר עבור המשתמשים האחרים . אין לפרסם או להפיץ בכל דרך שהיא מידע או תכנים המכילים קישורים לאתרים אחרים. בנוסף לאמור בסעיף ""סיום מנוי"" ומבלי לגרוע , במידה והמשתמשים לא יכבדו אחד או יותר מכללים הנ""ל Castingonline שומרת לעצמה את הזכות לחסום את החשבונות של המשתמשים האמורים , למחוק באופן אוטומטי את כל ההודעות מעוררות המחלוקת , לא לאפשר פרסום חלקי או מלא של פרופיל המשתמש ו/או לחסום את הגישה לכל או לחלק מן השירותים באתר, באופן זמני או קבוע , ללא פיצוי או תמורה. Castingonline לא תישא באחריות למידע כוזב המועלה לאתר ע""י המשתמשים. חשוב לנקוט באמצעי זהירות לפני פגישה עם משתמש אחר. Castingonline איננה אחראית למפגשים בין החברים באתר, או בין חברים באתר לאנשים שאינם חברים באתר , שנפגשו עקב השימוש באתר . בהזדמנות זו Castingonline מזכירה לחבריה שאסור להם לגלות פרטים המאפשרים את זיהויים , כגון : שם משפחה, כתובת רגילה ו/או כתובת דוא""ל , מספר טלפון, לחברים אחרים באתר ,באמצעות האתר www.castigonline.co.il . בנוסף, במידה ומדובר בפגישה ראשונה , מומלץ ליידע בן אדם קרוב ולקיים את הפגישה במקום ציבורי ( בית קפה, מסעדה וכיו""ב). "

סעיף 4. מחיר ואמצעי תשלום

השימוש בשירותים הכרוכים בתשלום מצביע על כך שהמשתמש רכש מנוי. המשתמשים יכולים לרכוש מנוי באמצעות כרטיס אשראי (דרך האינטרנט) או ע"י המחאה לפקודת Event&Com . המחיר ואמצעי התשלום של מסלולי המנוי השונים ניתנים לצפייה לכל המאוחר בזמן הצגתם. המנוי יהיה תקף לאורך התקופה הרשומה בתיאורו. המחירים נקובים בש"ח וכוללים מיסים . מיד לאחר ההתחברות הראשונה לאתר ,לאחר שהמנוי שולם, ה"משתמש" יחויב על החודש כולו,כלל זה יונהג מחדש בכל חודש. המנוי החודשי יחויב החל מהיום הראשון של תחילת החודש הנוכחי של ההתחברות

סעיף 5. הגנת הפרטיות והגנה על פרטי המשתמש

Castingonline עומדת בסטנדרטים המחמירים ביותר מבחינת הגנה על זכויות הפרט ונתונה לפיקוח של הוועדה הלאומית של חוק חופש הביטוי והמחשבים. חלק מהמידע הוא מהתכנים שמועלים לאתר ע"י הגולש (תמונות או וידאו ) עשויים, וזאת באחריותו של הגולש, לגלות את מוצאו האתני של המשתמש , הלאום שלו, דתו ו/או נטיותיו המיניות. במסירת פרטים אלה , המשתמש הנ"ל מסכים לעיבוד נתונים אלו ע"י Castingonline ולוקח אחריות בלעדית על כך. כל משתמש רשאי , באמצעות דואר לכתובת הבאה **** , ובציון פרטי המשמש שלו, לגשת או לבקש גישה למידע הנוגע לו על מנת לשנות אותו או להסיר אותו. כל משתמש רשאי בעת הרשמתו , או בכל עת אשר יחפוץ , לבקש לקבל , או לא לקבל את הניוזלטר ו/או הודעות SMS (מסרונים) של Castingonline ו/או מבצעים שנשלחים אליו באמצעות הדוא"ל ו/או הטלפון הנייד ע"י Castingonline ו/או השותפים שלה.

סעיף 5.1 מתי ומדוע אנו מבקשים מידע אודותיך ?

חלק מהשירותים באתר טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי כדוגמת שמך ודרכי ההתקשרות עימך. בלא למסור את הנתונים המתבקשים לא תוכל להירשם לשירותים טעוני הרישום.

5.2 מהו סוג המידע אותו אנו מבקשים ?

הפרטים האישיים שאנו מבקשים יכולים לכלול את שם המשפחה שלך, כתובת רגילה ו/או כתובת דוא"ל , מספר טלפון קווי או נייד , פרטי חשבון בנק, פרטים על הנתונים הפיזיים שלך, תמונות,הודעות קוליות , וידאו, הערכים האישיים שלך, תחומי העניין שלך והשימוש שלך באתר. יתרה מזאת, אנו יכולים לבקש, מהמנויים באתר ומכל משתמש אחר שאינו מנוי לאתר, מידע שאיננו אישי כמו גרסת הדפדפן (Internet Explorer, Netscape וכיו"ב ) , מערכת ההפעלה (Mac OS X, Windows XP וכיו"ב ) וכתובת ה IP של המחשב בשימוש. Castingonline עשויה להשתמש בקבצי COOKIES ("עוגיות"), שנועדו לשמור את המידע הנ"ל בזמן הגלישה באתר על מנת למנוע מהמשתמש להזין אותם מחדש בכל פעם בה הוא גולש באתר. המשתמש יכול למנוע את השימוש בקבצי COOKIES ע"י עריכת אפשרויות האינטרנט בדפדפן שלו.

5.3 למי ניתנת גישה למידע זה ?

"המידע שאנו מבקשים לגביך בעת ההרשמה ל castingonline והרשמתך למסלולי המנוי אותם אנו מציעים נחוץ לנו על מנת שנוכל להציע לך את שירותינו. כל אמצעי הזהירות ננקטו במסד הנתונים שלנו על מנת לשמור את הפרטים האישיים שלך בסביבה מאובטחת. רק למספר מצומצם מהעובדים שלנו ישנה גישה למידע זה והוא זמין להם רק בעת הצורך. . המידע והתכנים שמכילים הפרסומים שלך והמידע אודותיך , זמינים באינטרנט באתר Castingonline.co.il . יתרה מזאת, הם עשויים להיות מופצים ע""י השותפים שלנו בקרב גורמים המעוניינים ב Castingonline באמצעות ניוזלטר או אתרי אינטרנט של צדדים שלישיים, או בכל אמצעי אחר של תקשורת אלקטרונית (דוא""ל . מסרונים וכיו""ב ) או תקשורת אודיו-ויזואלית (רדיו, טלוויזיה וכיו""ב ). או עיתונות כתובה ( עיתונים, מגזינים וכיו""ב ) ,במטרה להגדיל את סיכוייך למפגשים וזאת ע""י קידום המודעות שלך והמידע אודותיך. לפיכך המשתמש נותן ל Castingonline את הזכות להפיץ ולשכפל את המידע והתכנים שמכילים הפרסומים, המודעות שלו ותיאורו האישי ( מידע, תמונות , תיאור חיצוני וכיו""ב ) ע""י כלל או חלק מהשירותים המוצעים באתר Castingonline ו/או בכל אמצעי התקשורת וההפצה לרבות אמצעי תקשורת אודיו ויזואליים (רדיו טלוויזיה , טלוויזיה בכבלים, טלוויזיה בלווין וכיו""ב ), אמצעי תקשורת אלקטרונית (דוא""ל , מסרונים,אינטרנט wap,imode, pocket pc, palm וכיו""ב ),וזאת לכל המעוניין , ולמשך כל התקופה בה תקפים תנאי שימוש אלו בין המשתמש ובין אתר Castingonline . בנוסף,המשתמש מתיר ל Castingonline להעביר את הזכויות האמורות לעיל לכל השותפים של Castingonline. אם אינך מעוניין ש Castingonline ו שותפיה יפיצו או ישכפלו את המידע אודותיך או את התכנים של הפרסומים שלך, אתה רשאי לבטל את המנוי שלך בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 7 ""סיום מנוי"" . מכיוון שמדובר בתכנים שמופיעים במודעות שלך ובתיאורך האישי , הביטול ייכנס לתוקפו רק לאחר עדכון או עריכת אמצעי התקשורת (מודפסת, דרך העיתונות, אודיו-ויזואלית או דיגיטלית ) המכילים את המידע והתכנים שמפורסמים בהודעה שלך ובתיאורך האישי. "

סעיף 6. קניין רוחני.

6.1 תוכן המועלה לאתר ע"י castingonline

כל הסימנים המסחריים (רשומים או לא רשומים) ,לוגו ,תמונות ,קבצי אנימציה ,קבצי וידאו וטקסטים הנמצאים באתר castingonline.co.il הינם הקניין הרוחני של חברת Event&Com . לא ניתן להעתיק אותם,לשכפל אותם להציג אותם או להשתמש בהם ללא רשות מפורשת בכתב מחברת Event&Com ,כל העושה כן ללא אישור מפורש מצד Event&Com חשוף לתביעות משפטיות. זכויות השימוש הניתנות למשתמשים באתר castingonline.co.il מוגבלות לגישה לאתר, להורדת קבצים,להדפסה,להעתקה בכל אמצעי תקשורת (דיסק קשיח,דיסקטים,CD-ROM וכו') ולשימוש פרטי ואישי בלבד במסמכים אלה וזאת במסגרת ובמשך תקופת המנוי לאתר castingonline . כל שימוש אחר במסמכים אלה ע"י המשתמש ,ללא אישור מפורש בכתב מ castingonline אסור בהחלט.על המשתמש נאסר בין היתר לשנות ,להעתיק,לשכפל,להוריד,להפיץ,להעביר , לנצל לשימוש מסחרי ו/או להפיץ בכל דרך שהיא את השירותים,עמודי האתר castingonline ,או קוד התכנות של האלמנטים המרכיבים את השירותים והאתר castingonline.co.il .

6.2 תוכן המועלה לאתר ע"י הגולשים

"במסירת תוכן כלשהו לפרסום ב Castingonline הנך מקנה לה רישיון חינם שאינו מוגבל בזמן, לשכפל להעתיק להפיץ לשווק ולהשתמש במידע לפי שיקול דעתה בכל שירותי התוכן שהיא מספקת באתר castingonline.co.il ובכל אמצעי התקשורת. רישיון זה כולל את הזכות של Castingonline, לשכפל, להציג , להתאים , לתרגם,להפוך לדיגיטלי, להשתמש למטרות פרסומיות , מסחריות או לא מסחריות , להעניק רישיון משנה או להעביר את התכנים הנוגעים למשתמש (מידע אישי, תמונות,סרטונים,תיאור וכיו""ב), במסגרת כל או חלק מהשירותים המסופקים ע""י Castingonline ( באתר Castingonline.co.il , בדוא""ל, מסרונים ) ו/או בדיוורים של Castingonline ובאופן כללי בכל אמצעי התקשורת הדיגיטליים (דוא""ל,מסרונים,אינטרנט CD-Rom, או DVD-Rom ) או בתקשורת האודיו-ויזואלית (עיתונות,רדיו,טלוויזיה-דיגיטלית,בלווין או בכבלים). המשתמש נותן את הסכמתו המפורשת ל Castingonline לשנות את התכנים האמורים על מנת שיתאימו לעיצוב הגראפי של האתר או לאמצעי תקשורת אחרים המצוינים לעיל ו/או להפכם למתאימים לאפשרויות הטכניות או לפורמט של האמצעים שצוינו לעיל. נאסר על המשתמש להעתיק ,לשכפל, להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים הקשורים לחברים אחרים מלבד עבור הצרכים המותרים לפי תנאי השימוש באתר ולשימוש אישי ופרטי בלבד "

סעיף 7. סיום מנוי

"המנוי רשאי להודיע בכל עת בה יחפוץ על ביטול המנוי לאתר , באמצעות פנייה לעמוד המיועד לכך באתר Castingonline.co.il . בהפסקת מנוי לא תהיה למשתמש אפשרות לקבל החזר דמי מינוי מכל סיבה שהיא. בנוסף לאמור בתנאי השימוש ומבלי לגרוע מהם, Castingonline רשאית להפסיק את השימוש שעושה המשתמש באתר החברה ו/או בשירותיה אם לא יעמוד במי מתנאי הסכם זה . Castingonline , שומרת לעצמה את הזכות להשעות או לחסום חשבונות משתמשים ללא התראה , החזר כספי ו/או להגיש נגדם תביעות משפטיות. ל Castingonline הזכות המלאה לעשות כן וזאת מבלי לפגוע בזכות Castingonline לקבל פיצויים בגין כל נזק שייגרם לה או למי מטעמה עקב הפרת תנאי התקנון. הנתונים המתייחסים למשתמש יושמדו על פי בקשתו או בתום תקופה של שישה חודשים לאחר סגירת חשבונו של המשתמש. סיום המנוי ע""י המשתמש או ע""י התמיכה הטכנית לפי בקשת המשתמש, תביא לחסימה לאלתר של החשבון ושל כל השירותים המסופקים ע""י האתר בין אם בתשלום ובין אם לאו. לא יינתן כל החזר כספי בגין סיום מנוי מכוון ורצוי ע""י המשתמש. מינויים לטווח ארוך (6 חודשים ויותר) : ניתן לסיים את המינוי במהלך החודש הראשון של המינוי , בהתאם למסלול המינוי, אולם המשתמש יחויב לשלם פיצויים בסך *** לחברת Event&Com

אחריות וערבויות

8.1 תכנים ומידע שנמסרו ע"י הגולשים

"1. הפרטים שנמסרים ל Castingonline ע""י המשתמש חייבים להיות פרטים מדויקים, נכונים ,מלאים. ההשלכות של חשיפת מידע אודותיו ו/או אודות משתמשים אחרים , הינם באחריותו הבלעדית של המשתמש האמור בלבד. המשתמש מוותר על זכותו לתבוע את Castingonline בגין פגיעה בזכויותיו, לרבות זכותו לפרסום צילומיו , בכבודו, במוניטין , בחייו הפרטיים , שייגרמו עקב חשיפת או פרסום מידע אודותיו במסגרת תנאי שימוש אלה, בנוסף ומבלי לגרוע באמור בסעיף 5 ""הגנת הפרטיות והגנה על פרטי המשתמש"". 2. Castingonline איננה אחראית, אינה שולטת, אינה מפקחת ואינה אחראית על נכונות המידע ודיוק הפרטים המועלים לאתר ע""י המשתמשים האחרים,ע""י הגולשים באתר ו/או על ידך. בנוסף Castingonline אינה אחראית לתכנים המועלים לאתר ע""י המשתמש ושעלולים לפגוע בזכויות אחד או יותר מהמשתמשים האחרים באתר. 3. המשתמש יפצה וישפה את Castingonline מיד עם קבלת דרישה לעשות כן, בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא, לרבות הוצאות משפטיות, אשר נגרמו או ייגרמו ל Castingonline, עקב אי ציות לחוקי המדינה ו/או הפרת תנאי השימוש Castingonline .

8.2 אספקת שירותים ותיפקוד האתר

"המשתמש חייב להיות בעל הידע המתאים , הציוד המתאים והתוכנות המתאימות הנדרשות על מנת להשתמש באתר או בשירותי האינטרנט ,בשירותים הטלפוניים ( מסרונים, טלפון , Audiotel ) .המשתמש מודע לכך שאופי השירותים ומגבלות האינטרנט לא מאפשרים ,לערוב לאבטחה, לזמינות ולכלל העברת הנתונים באמצעות האינטרנט. Castingonline אינה מתחייבת שהשירותים לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי Castingonline או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל Castingonline מי מספקיה ו/או מי מטעמה . כמו כן רשאית Castingonline לנתק או להגביל או להפסיק את אספקת השירותים בכל עת, לרבות אך מבלי לגרוע, לצורך עדכון האתר ביצוע פעולות תחזוקה או הקמה חיונית או מידיות במערכות המשמשות אותה ,לביצוע שיפורים טכניים, לעדכון התכנים ו /או הצגתם. אספקת השירותים ע""י Castingonline תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים, ו Castingonline אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לגולש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור. Castingonline אינה אחראית לזמינות השירותים, ו/או לתוכן, לצורה, למהימנות, לאמינות ולדיוק של תכני גולש כהגדרתם לעיל בתקנון זה, ובכלל זה אינה אחראית לפגיעה או להפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן, לרבות סימנים מסחריים וסודות מסחריים, בקשר עם תכני גולש או בקשר עם שימוש אחר כלשהו של גולש באתר ובשירותים המוצעים והנכללים בו. . כמו כן, castingonlineאיננה אחראית לתקלות,לחסימת הגישה או לתנאי שימוש לא נאותים באתר הנובעים משימוש בציוד שאינו מתאים , תקלות ברשת האינטרנט של מפעיל האינטרנט של המשתמש , לעומס ברשת האינטרנט או מסיבות אחרות שאינן תלויות ב castingonline. אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלת השירותים, כאמור לעיל, כדי להטיל על Castingonline אחריות כלשהי, ו/או כדי לגרוע מחובתו של הגולש לנהוג בכל עת בהתאם לתנאי

8.3 קישורים

" Castingonline איננה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר ו/או במסגרת הדיוורים ו/או המסרונים יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. הימצאותו של קישור לאתר מסוים באתר Castingonline אינה מלמדת כי תוכן האתר הינו מהימן ו/או מלא ו/או עדכני, ולא תישא בכל אחריות בקשר לכך. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, Castingonline אינה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר, שיגרם למשתמש ו/או לרכושו כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים אליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר /או במסגרת הדיוורים ו/או המסרונים. השימוש ו/או באתרים אלה ובמקורות חיצוניים כפופים לתנאי השימוש שלהם. כל טענה ודרישה בנוגע אליהם תופנה למנהלי האתר או ל Webmatser של האתרים האמורים. לבסוף, אם הגלישה באתר castingonline , מובילה את המשתמש לאתרים , דפי אינטרנט או פורומים שהכותרת או התכנים שלהם מהווים הפרה לחוקי המדינה מומלץ למשתמש להפסיק את השימוש באתר זה על מנת שלא יצטרך לשאת באחריות הנובעת מכך "

8.4 הגבלת אחריות

בכל מקרה , האחריות הכוללת של Castingonline מוגבלת לסכום ששילם המשתמש בפועל על השירות שחסר . Castingonline אינה אחראית בגין כל נזק ישיר, עקיף, מקרי, תוצאתי ו/או אינצידנטאלי, אי יכולת להשתמש לרבות אובדן נתונים (ובכלל זה העותקים ) הנובע מן השימוש באתר. יודגש כי באחריותו הבלעדית של המשתמש לדאוג לגיבוי של הקבצים, במידה והוא חפץ בכך.

סעיף 9. הסכם בין המשתמש לבין Castingonline

מטרת תנאי השימוש הינם להבהיר את היחסים בין Castingonline לבין כל אדם המשתמש בשרותי האתר ו/או בשירותים הסלולריים, ו/או בכל שירות שמעניקה Castingonline. הם מבטלים ומחליפים את כלל ההסדרים הקודמים שלא הוזכרו במפורש, ומהווים את כלל הזכויות והחובות של המשתמש ושל castingonline

10. עריכת שינויים באתר ושינוי תנאי התקנון

"Castingonline תוכל לשנות מעת לעת את מבנה אתר Castingonline מראהו, את השירותים באתר Castingonline היקפם וזמינותם של השירותים וכל היבט אחר הכרוך בהם - והכל, בלא צורך להודיע למשתמש. למשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי Castingonline בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. Castingonline שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאי הסכם זה מעת לעת. שימוש בשירותים בכל עת, מהווה הסכמה לתנאים המעודכנים והמתוקנים, כפי שיהיו באותה עת. "

11

דיני מדינת ישראל יחולו על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו, התקנון יפורש על פיהם, וכל סכסוך או שאלה משפטית בקשר אליו תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת ב ****

סעיף 12. אודותינו

CastingOnline