keren12345

keren12345

keren12345

קרן נרשמה לאתר CASTING כדי למצוא עבודות בתחום היופי, ו 1.12 נבחרה להוביל את הצלומים של המאפרת טליה בתל אביב. כל הכבוד והרבה בהצלחה בהמשך...