evalian שחקנית - דוגמנית - דיבוב 14 שנה לא מחובר אישה ישראלישראל
הערה :
     
שליחת הודעה
חזרה לאומנים

נתונים פיזייםלחץ לפתיחה 

160 ס"מ
-
-
-
-
חום
חום בהיר
בינוני
חלק

תחומי אומנותלחץ לפתיחה 

הכשרה מקצועית וניסיוןלחץ לפתיחה 

סימנים מיוחדיםלחץ לפתיחה 

הערות אישיותלחץ לפתיחה 

סטטיסטיקה

43%
פתיחת חשבון : 07/07/2016 מספר ביקורים בחודש : 1 מספר ביקורים כללי : 87

חברים

evalian לא הוסיף אף אחד לרשימת החברים