Baredri00 29 שנה לא מחובר אישה ישראלישראל
הערה :
     
שליחת הודעה
חזרה לאומנים

נתונים פיזייםלחץ לפתיחה 

159 ס"מ
48 ק"ג
-
-
-
כחול
בלונד
ארוך
מקורזל

תחומי אומנותלחץ לפתיחה 

הכשרה מקצועית וניסיוןלחץ לפתיחה 

סימנים מיוחדיםלחץ לפתיחה 

הערות אישיותלחץ לפתיחה 

סטטיסטיקה

38%
פתיחת חשבון : 27/04/2016 מספר ביקורים בחודש : 2 מספר ביקורים כללי : 72

חברים

Baredri00 לא הוסיף אף אחד לרשימת החברים