yovelev שחקנית - דוגמנית 20 שנה לא מחובר אישה ישראלישראל
הערה :
     
שליחת הודעה
חזרה לאומנים

נתונים פיזייםלחץ לפתיחה 

163 ס"מ
50 ק"ג
76 ס"מ
49 ס"מ
60 ס"מ
חום
חום בהיר
ארוך
חלק

תחומי אומנותלחץ לפתיחה 

הכשרה מקצועית וניסיוןלחץ לפתיחה 

סימנים מיוחדיםלחץ לפתיחה 

הערות אישיותלחץ לפתיחה 

סטטיסטיקה

70%
פתיחת חשבון : 01/04/2016 מספר ביקורים בחודש : 1 מספר ביקורים כללי : 138

חברים

yovelev לא הוסיף אף אחד לרשימת החברים