teater שחקן - - דיגיי 62 שנה לא מחובר גבר ישראלישראל
הערה :
     
שליחת הודעה
חזרה לאומנים

נתונים פיזייםלחץ לפתיחה 

175 ס"מ
80 ק"ג
-
-
-
ירוק
אדום
קצר
חלק

תחומי אומנותלחץ לפתיחה 

הכשרה מקצועית וניסיוןלחץ לפתיחה 

סימנים מיוחדיםלחץ לפתיחה 

הערות אישיותלחץ לפתיחה 

סטטיסטיקה

38%
פתיחת חשבון : 25/05/2014 מספר ביקורים בחודש : 1 מספר ביקורים כללי : 120

חברים

teater לא הוסיף אף אחד לרשימת החברים