orlysta דוגמנית - מארחת / דיילות 34 שנה לא מחובר אישה ישראלישראל
הערה :
     
שליחת הודעה
חזרה לאומנים

נתונים פיזייםלחץ לפתיחה 

166 ס"מ
71 ק"ג
-
-
-
ירוק
חום בהיר
ארוך
מקורזל

תחומי אומנותלחץ לפתיחה 

הכשרה מקצועית וניסיוןלחץ לפתיחה 

סימנים מיוחדיםלחץ לפתיחה 

הערות אישיותלחץ לפתיחה 

סטטיסטיקה

33%
פתיחת חשבון : 26/04/2017 מספר ביקורים בחודש : 1 מספר ביקורים כללי : 52

חברים

orlysta לא הוסיף אף אחד לרשימת החברים