meital דוגמן 12 שנה לא מחובר אישה ישראלישראל
הערה :
     
שליחת הודעה
חזרה לאומנים

נתונים פיזייםלחץ לפתיחה 

40 ס"מ
25 ק"ג
-
-
-
חום
חום כהה
קצר
חלק

תחומי אומנותלחץ לפתיחה 

הכשרה מקצועית וניסיוןלחץ לפתיחה 

סימנים מיוחדיםלחץ לפתיחה 

הערות אישיותלחץ לפתיחה 

סטטיסטיקה

33%
פתיחת חשבון : 10/12/2014 מספר ביקורים בחודש : 2 מספר ביקורים כללי : 49

חברים

meital לא הוסיף אף אחד לרשימת החברים