aprilsnow דוגמנית 22 שנה לא מחובר אישה ישראלישראל
הערה :
     
שליחת הודעה
חזרה לאומנים

נתונים פיזייםלחץ לפתיחה 

174 ס"מ
63 ק"ג
110 ס"מ
68 ס"מ
90 ס"מ
ירוק
לבן
קצר
אחר

תחומי אומנותלחץ לפתיחה 

הכשרה מקצועית וניסיוןלחץ לפתיחה 

סימנים מיוחדיםלחץ לפתיחה 

הערות אישיותלחץ לפתיחה 

סטטיסטיקה

65%
פתיחת חשבון : 03/03/2017 מספר ביקורים בחודש : 2 מספר ביקורים כללי : 53

חברים

aprilsnow לא הוסיף אף אחד לרשימת החברים