ZivRozenfeld שחקן - תסריאטי - צלם 19 שנה לא מחובר גבר ישראלישראל
הערה :
     
שליחת הודעה
חזרה לאומנים

נתונים פיזייםלחץ לפתיחה 

165 ס"מ
50 ק"ג
90 ס"מ
87 ס"מ
48 ס"מ
חום
חום כהה
קצר
חלק

תחומי אומנותלחץ לפתיחה 

הכשרה מקצועית וניסיוןלחץ לפתיחה 

סימנים מיוחדיםלחץ לפתיחה 

הערות אישיותלחץ לפתיחה 

סטטיסטיקה

60%
פתיחת חשבון : 02/05/2016 מספר ביקורים בחודש : 2 מספר ביקורים כללי : 65

חברים

ZivRozenfeld לא הוסיף אף אחד לרשימת החברים