Palinapol שחקנית - ניצבת - דוגמנית 30 שנה לא מחובר אישה ישראלישראל
הערה :
     
שליחת הודעה
חזרה לאומנים

נתונים פיזייםלחץ לפתיחה 

173 ס"מ
59 ק"ג
-
-
-
חום
שחור
ארוך
אחר

תחומי אומנותלחץ לפתיחה 

הכשרה מקצועית וניסיוןלחץ לפתיחה 

סימנים מיוחדיםלחץ לפתיחה 

הערות אישיותלחץ לפתיחה 

סטטיסטיקה

33%
פתיחת חשבון : 20/08/2013 מספר ביקורים בחודש : 3 מספר ביקורים כללי : 91

חברים

Palinapol לא הוסיף אף אחד לרשימת החברים