Darialis שחקנית - ניצב - 23 שנה לא מחובר אישה ישראלישראל
הערה :
     
שליחת הודעה
חזרה לאומנים

נתונים פיזייםלחץ לפתיחה 

66 ס"מ
59 ק"ג
-
-
-
חום
חום בהיר
ארוך
חלק

תחומי אומנותלחץ לפתיחה 

הכשרה מקצועית וניסיוןלחץ לפתיחה 

סימנים מיוחדיםלחץ לפתיחה 

הערות אישיותלחץ לפתיחה 

סטטיסטיקה

53%
פתיחת חשבון : 11/01/2014 מספר ביקורים בחודש : 3 מספר ביקורים כללי : 118

חברים

Darialis לא הוסיף אף אחד לרשימת החברים