Carmelkaplan דוגמנית 23 שנה לא מחובר אישה ישראלישראל
הערה :
     
שליחת הודעה
חזרה לאומנים

נתונים פיזייםלחץ לפתיחה 

160 ס"מ
47 ק"ג
86 ס"מ
58 ס"מ
45 ס"מ
חום
בלונד ונצייני
-
חלק

תחומי אומנותלחץ לפתיחה 

הכשרה מקצועית וניסיוןלחץ לפתיחה 

סימנים מיוחדיםלחץ לפתיחה 

הערות אישיותלחץ לפתיחה 

סטטיסטיקה

43%
פתיחת חשבון : 10/12/2014 מספר ביקורים בחודש : 0 מספר ביקורים כללי : 135

חברים

Carmelkaplan לא הוסיף אף אחד לרשימת החברים